Avís legal i termes d'ús

En aquest espai l’usuari, (sigui home, dona, aranya o algoritme), podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Com responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en la part que li sigui d’aplicació.

IDENTIFICACIÓ

Aquest lloc web és titularitat de na Chantal Català i Comas (d’aquí en endavant la titular), llicenciada i doctora en dret, amb NIF 46.650.502Q, col·legiada amb el número 18.888 de l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i amb domicili al carrer Bailèn 141, escala dreta, entresòl 5, 08037 Barcelona, correu electrònic: chantal@tramitarherencia.cat i chantal@tramitarherencia.es.

Apunten al contingut del web els següents dominis de la meva titularitat: www.tramitarherencia.cat, www.tramitarherencia.es, www.tramitarherencia.online, www.herencia.barcelonawww.herencia.tech

En tant que advocada resto subjecte a les normes de deontologia professional de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, de la Normativa de l’Advocacia Catalana, de l’Estatut General de la Advocacia Espanyola i el seu Codi Deontològic, del Codi Deontològic del Consell dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Europea i de les lleis i reglaments que regulen l’exercici de professions col·legiades. Es poden consultar a les webs dels respectius organismes i concretament a la de l‘ICAB que les recull totes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.

Per tant, mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest lloc Web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, …). I queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, total o parcialment, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Les fotografies que apareixen pertanyen a la titular per haver estar preses amb mitjans propis o sota el seu encàrrec o bé s’ha descarregat de fonts públiques amb consentiment del seu autor o pagament dels drets. Sigui com sigui, no es poden obtenir d’aquest lloc web i, si són públiques i es volen emprar caldrà anar a la font i demanar el corresponent permís.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del lloc web, integrants de la pàgina web, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment en el portal.

L’ accés al lloc web és lliure i gratuït sempre que l’usuari accepti les condicions d’ús que si li mostrin en entrar segons la legislació vigent.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial, que requerirà la signatura d’un full d’encàrrec.

Si l’usuari emplena algun formulari caldrà que accepti les condicions d’ús i política de privacitat i cookies que estan a la web.

PRESTACIÓ I MODIFICACIÓ DEL SERVEI i MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a la titular del lloc , assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La titular adopta les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions i depèn per això tant del hosting de l’empresa Nominalia, que té part dels dominis, com d’Arsys que en té la resta i és on es troba allotjat el lloc web, com del proveïdor de l’eina utilitzada per a la seva creació (WordPress), el seu tema (Generate Press) i els diferents plugins que el complementen.

L’accés mitjançant el domini tramitarherencia.es utilitza el protocol https per tal de garantir les condicions de seguretat i confidencialitat. També estan xifrades les transmissions via correu electrònic des del servidor fins al correu de la titular, sent responsabilitat de l’usuari la seguretat que pugui tenir el servidor que tingui hostatjat el seu correu i la configuració del mateix.

La titular no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent del servei web a causa de interrupcions, fallades etc … i es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació de servei sense previ avís a l’usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

La titular es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web, sense que això afecti als usuaris que hagin contractat abans de la modificació ni doni cap dret a qui encara no havia contractat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Per aquest motiu l’usuari reconeix que les dades que subministra són verdaderes, certes i li pertanyen, comprometent-se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

En la utilització del web, l’usuari s’obliga a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la titular del lloc web o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar qualsevol dels portals que hi tenen relació o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant no es pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Igualment queda prohibida la seva utilització per a fins comercials o publicitaris dels usuaris.

L’usuari s’obliga a utilitzar aquest lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i / o comentaris o empleni formularis. Per això mateix s’obliga entra d’altres accions a abstenir-se de realitzar comentaris o accions:

– Difamatoris, inexactes, falsos, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadors, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i / o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat) .

– Transmissors de correu brossa, “SPAM”, missatges amb fins comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o que promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.

– Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.

– Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hi hagi contraprestació monetària.

– Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets i no es tingui.

L’usuari respondrà enfront del lloc web o davant de qualsevol tercer, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

POLÍTICA DE COMENTARIS

En la realització de consultes i quan s’obri un blog on es permeti fer comentaris per enriquir els continguts, no s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web o que contravinguin qualsevol de les normes d’ús del lloc web, i en especial que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autora o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir fàcilment a aquests enllaços. La titular no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu propi lloc web a aquest lloc web amb la única finalitat de donar-li difusió, ho haurà de comunicar de forma prèvia o simultània a la Titular, qui es reserva el dret a denegar-ne l’autorització sense necessitat de justificar el motiu. En cap cas l’enllaç per si mateix no implica l’existència de relacions entre la titular i el propietari del lloc en el qual s’estableixi el enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de la titular dels seus continguts o serveis.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sens perjudici d’obligacions legals imperatives, la titular no pot atorgar cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

– La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

– L’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

RECLAMACIONS

S’informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients. L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a la titular indicant el seu nom i cognoms, dades d’identificació personal i fiscal i exposant els motius de la seva reclamació.

Call Now Button