Opcions quan a l’herència hi ha només un pis i són 3 hereus

Què passa si en una herència subjecte al dret català només hi ha 1 pis i són 3 hereus?

NOTA: En aquesta entrada aporto solucions aplicables a herències sotmeses al dret català.

Si a l’herència hi ha més béns (com diners, accions,…) i es poden fer lots, caldrà valorar bé el pis o immoble i s’adjudicaran els lots entre els hereus, sigui de mutu acord, sigui mitjançant un comptador-partidor o via judicial. L’ideal seria que l’immoble es pogués adjudicar a un sol dels hereus, però no sempre és possible.

Quan no hi ha prou béns o no són físicament repartibles entre tots, es poden fer dues coses:

a) Adjudicar a cadascú una participació indivisa. Així, si hi ha 1 pis i 3 hereus a parts iguals, cadascú tindria la tercera part indivisa del pis del difunt. A curt termini és l’opció més fàcil, però si hi ha mala relació entre els hereus o el pis no es vol posar immediatament a la venda per un preu que tots accepten pot portar problemes i resultarà més car desfer-ho.

b) Adjudicar el pis a un sol dels hereus i que aquest “compri” la part dels altres. Aquesta opció té l’avantatge que, en fer-se junt amb l’acceptació de l’herència, qui es queda el pis s’estalvia els impostos de la compra i qui cobra els diners no ho ha de declarar ni tributar com una venda a la seva declaració de la renda i s’estalvia haver de pagar la plusvàlua municipal tant de l’herència com de la posterior venda. La contrapartida és que cal tenir una valoració del pis que las parts considerin justa. I per això cal un taxador de confiança. La forma de pagament pot ser al comptat, amb un préstec hipotecari o aplaçant una part de l’import si manca liquiditat.

Comparteix

Deixa un comentari

Call Now Button