Instruccions: què fer quan mort algú.

Ha mort la mare, què faig?

En la meva experiència, cada cas és un món. Hi ha molts detalls a tenir en compte. Ara bé, també tinc clar que hi ha una informació mínima aplicable a la majoria dels supòsits. Espero que us serveixin de guia i, per endavant, el meu condol per la recent o futura pèrdua.

Què cal fer ?

1.- Rebre la notícia i trucar al tanatori

Un metge donarà la notícia i certificarà la defunció. Acaba una etapa.

A continuació, si tenia concertada una assegurança, cal trucar i seguir les instruccions. Normalment passa per triar un tanatori on anar a fer els tràmits i que algú de la família hi vagi.

No us angoixeu. No cal anar-hi de seguida, es pot anar a la tarda o l’endemà. Concerteu cita.

Si no tenia assegurança, truqueu a un dels tanatoris i concerteu cita per anar-hi.

2.- Preparar el funeral

Qui vagi al tanatori convé que porti el DNI del difunt i un compte bancari on carregar les despeses de l’enterrament o la incineració si no hi ha assegurança. Si voleu que reposi en algun nínxol propi convindria portar el títol.

Allà, personal amable i seriós us demanarà que prengueu una sèrie de decisions per tal que tot sigui del vostre gust.

Preneu paciència. Caldrà decidir o triar:

 • la caixa o taud
 • si es vesteix amb roba pròpia o un llençol o sudari
 • si es fa o no vetlla i a on
 • la vetlla amb o sense càtering
 • si es vol cerimònia religiosa o laica
 • quins textos es llegiran
 • si es presentarà un audiovisual o fotografies del difunt
 • si voleu música i quina, gravada o en directe
 • si es volen flors o corones
 • si s’enterra o s’incinera i en aquest cas com es vol que sigui la urna i què s’en farà
 • si el vol un recordatori i com (foto personal o genèrica, text personal o oració) i quants
 • si es vol publicar una esquela
 • si calen cotxes fúnebres per acompanyants
 • ….

Són decisions personals. Assessoren si un no sap què triar.

L´únic que cal tenir en compte és que cada detall té un cost i que es pot preguntar, encara que es tingui una assegurança. Podria ser que ens tornessin diners o calgui afegir-ne. Hi ha aspectes que poden ser importants i tenir sentit i altres que són més accessoris.

I el més important, no accepteu que us cobrin per la tramitació de la documentació de l’herència. Acostuma a ser molt car. Cobren per aconseguir documentació gratuïta o de poc import i comporta que es posi en contacte després amb vosaltres alguna gestoria amb la que tinguin un acord per passar-vos un pressupost. Són diners que us podeu estalviar, especialment si llegiu aquest blog.

3.- Després del funeral

No feu res. Keep Calm! No hi ha pressa.

Els primers dies són per passar el dol i fer-se a la idea que ha marxat. Hi ha temps pels tràmits.

Tingueu en compte que per comunicar-ho al propietari del pis on visqués de lloguer el difunt hi ha tres mesos, per tramitar l’herència i pagar impostos hi ha un mínim de sis mesos i que, a més, fins aconseguir el certificat de darreres voluntats no es pot fer legalment res i aquest no es pot demanar fins passats 15 dies hàbils de la defunció.

Per tant, res de preocupar-se pels tràmits. Com a molt, em contacteu a mi 😉 o a un altre advocat 🙁

4.- Buscar documentació

Un cop una mica refets, es pot començar a ordenar papers. Convé localitzar:

 • les escriptures de les propietats i un rebut actual de l’IBI de cada una d’elles
 • documentació dels vehicles
 • extracte de tots els comptes bancaris (preferentment incloent el darrer any) però sense comunicar que s’ha mort -important-
 • la darrera declaració de l’IRPF i del Patrimoni, si en feia
 • pòlisses d’assegurances de vida
 • documentació sobre les accions que tenia
 • deutes pendents
 • contracte de lloguer
 • declaracions d’IVA (4rt trimestre de l’any anterior i model 390 si el presentava)
 • llibre de família

De fet, l’advocat, després de preguntar, indicarà quins documents es necessiten concretament en cada cas, però si es troben interessa tenir-los localitzats perquè probablement faran falta.

És important no dir al banc oficialment que ha mort, ja que bloquejaran el compte i no es podrà retirar la part que corresponia al difunt fins després de pagar els impostos. Ja es dirà quan faci falta, en el darrer moment.

Procureu no llençar documentació, al menys fins que un advocat us digui que és innecessari conservar-la.

També interessa anar fent una llista dels pagaments domiciliats per tal de poder anar fent el canvi de domiciliació més endavant i per verificar que cap rebut es queda per pagar. El millor és anar-ho puntejant amb l’extracte del darrer any, ja que acostumen a repetir-se per les mateixes dates.

5.- Obtenció de la documentació bàsica

Caldrà una còpia literal del certificat de defunció. Es pot demanar gratuïtament al Registre Civil de la població on va morir. Convé demanar com a mínim 3 exemplars.

Passats 15 dies hàbils de la defunció (es descompten dissabtes, diumenges i festius) es pot demanar el certificat de darreres voluntats. Es pot fer presencialment (si no hi ha estat d’alarma) al carrer Caballero 52-56 de Barcelona (tel. 933494180), per correu postal o a la seu electrònica del Ministeri de Justícia. Cal pagar una taxa mitjançant el formulari 790, que actualment és de 3,78 euros. Quan es demani convé també demanar el certificat d’assegurances de vida, que es tramita al mateix lloc i serà necessari més endavant. Costarà altres 3,78 euros.

Compte que hi ha moltes plataformes que ofereixen tramitar-ho per un preu molt superior a la taxa.

Amb el certificat de darreres voluntats sabrem del cert si va atorgar testament i quin és el darrer.

6.- Coneixement de qui són els hereus.

Si el certificat de darreres voluntats indica que no hi ha testament, tret que aparegui algun testament hològraf, caldrà tramitar la declaració d’hereus. Es tracta d’un document notarial on el notari determina qui són els hereus d’acord amb la legislació aplicable. Segons el supòsit us puc indicar quina documentació farà falta i avançar qui seran els hereus i ocupar-me de tramitar-ho davant del notari.

Si en el certificat de darreres voluntats consta un o més testaments, aleshores amb aquest certificat i el de defunció qualsevol dels hereus, legitimaris o legataris podrà anar al notari que va autoritzar el darrer testament, o al seu successor, per tal que li donin una còpia, anomenada còpia autèntica. Allà sortirà qui hereta els béns.

Sento treure el glamour de les pel·lícules americanes. A la notaria es limitaran a donar-vos un sobre obert amb la còpia del testament. No hi ha lectura davant de ningú.

7.- Coneguts els hereus, ja es pot començar la tercera fase, la més delicada i compromesa.

Coneguts els hereus, ja es poden començar els tràmits: inventari del béns, sol·licitud de posicions a entitats bancàries i gestores de fons i accions, valoració dels béns, acord sobre el repartiment, subrogació en els contractes, canvis de nom, acceptació d’herència, pagament d’impostos …. Us ajudo?

Recordeu que a la meva web disposo de packs adaptats a les diferents situacions.

Comparteix
Call Now Button